درمان با تزریق دیسکوژل

بیمار مسنی که با وجود نیاز مبرم به عمل جراحی،

بدلیل ابتلا به مشکلات شدید قلبی و ریوی،

تحت درمان با تزریق دیسکوژل قرار گرفت،

Category: بیماران