درمان پارگی دیسک با دیسکوژل

اولين بيمار ديسك گردن ايران كه با ديسكوژل

درمان شد از خاطراتش ميگويد...

Category: بیماران