خوش آمدید *** Welcome *** اهلا و سهلاً *** bienvenue *** хушомадӣدر صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر
بهﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻫﺴﺘﯿﺪ ...
 
 
 
 
 
ﺷﻤﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ
ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭘﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯽ ...
ﺭﻭﯼ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ
ﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ...
 
ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎﻥ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .
 
 
 
 
 
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﮔﺬﺭ ﺍﺳﺖ ...
 
ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ ...
 
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻫﺎﻳﻲ
ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻳﺪ ﻛﻪ
ﺍﻻﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﺪ...
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺍﻻﻥ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ
ﻓﺮﺩﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ...
ﻓﺮﺩﺍ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺗﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺍﻳﺪ...
 
 
 
 
 
*********
 
 
 
 
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

A A A