خوش آمدید *** Welcome *** اهلا و سهلاً *** bienvenue *** хушомадӣدر صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر

1- مراقب حرفهایم باشم ...

اگر تصمیم پیگیری كاری را ندارم، نگویم كه آن را انـجـام خواهم داد.

 

اعتبار من ارتباط تنگاتنگی با كلامم دارد. اگر به قول خود عمل نكنم،

 

در مـورد كـارهـای بـزرگ بـه من اعتماد نشده و در نتیجه پیشرفتی نخواهم كرد.


2- قدردانی و سپاسگزاری كنم ...

اگر فـردی لـطفـی به من كرد، و یا جهت انجام كاری برای من از خواسته ی

خود گذشت، مطمئــن باشم که قدر این لطف و بزرگواری را می دانم .

من به خودی خود مستحق لطف نـبـوده و از كسـی طلبکار نیستم  ...

اگر مورد لـطـف واقـع شـدم ، تـشـكر نـمـوده و درعوض مقابله به مثل كنم.

 

3- با فكر و با ملاحظه باشم ...

هـرگز تـصور نـكنم كه دیگران سخنانم را مساعد و ارزشمند تلـقـی خـواهـنـد كـرد...

برخی افراد به صورت طبیعی تك تك كلماتی كه شخص بـیـان می كنـد

را بـرای یـافــتن یك رودررویی شخصی مورد جستجو قرار می دهند.

ما نمی تـوانیـم اینگونه افراد را تغییر دهیم ، اما قادریم نزد آنها

حرف های خود را با دقت سازمان دهی نماییم...


پیش از صحبت كـردن بیشتر فكر كنیم و مطمئن شویم كه هیچ ابهامی كه

باعث سوء تعبیـر شـود در سـخـنـانمان وجود ندارد.

همچنین می توانیم سـعی در فهمیدن نقطه نظرات دیگران نماییم تا

از بروز سوء تفاهمات ممانعت به عمل آوریم...


 ممكن است عمیقاً اعتـقـاد بر حـقانـیـت خـود داشـتـه باشیم، اما باید

توجه داشته باشیم كه دیگران نیز به همین منوال درباره ی عقاید و

باورهایشان می اندیـشند. ما باید نظرات آنها را محترم شمرده و ببینیم

چرا آنها اینگونه فكر میكنند...


 به جای مـشاجره از دیگران بخواهیم در مورد مواضعشان توضیح دهنـد.

مجـبـور نیـستـیم مـوافــقت كنیم ،

اما می توانیدم بگوییم : "من متوجه هستم شما چه می گویید.

 

4- از خود گذشتگی كنم ...

سعی کنم گهگاهی از مكان شغلی خود خارج شده و به دیگران در

كـارهـایشـان كـمك نمایم. این عمل را بدون اینكه از من درخواست

شود انجام دهم...


 گفتن جمله ی : "كمك لازم نـداری؟" یــك تاثیر دوگانه در پی دارد.

اول اینکه ،  دیگران را تشویق بـه از خـود گـذشتـگی نـمـوده و در نتـیـجـه

مـحیـط كـاری مثـبـت تـری ایـجاد خـواهم کرد .


 دوم ، بـرای خود لطفی متعاقب را خریداری می كنم ، چرا كه مهربانی

همیشه بازمی گردد.

 

5- متواضع و فروتن باشم ...

تلاشهای مشهود برای تحت تاثیر قرار دادن همكاران و اشخاص مافوق ،

نـتـیجه عكس به همراه خواهد داشت...


 هیچكس آدم خودنما را دوست ندارد....


 اگر می خواهم كمالات من تـوسـط دیـگران تصدیق شوند ، كافی است

تمرین بردباری بیشتری بنمایم...


 كامیابی های من زمانی مصداق واقعی پیدا می كنـند كـه اجازه دهم

دیگران خود متوجه آنها گردند نه اینكه مرتب صحبت از آن به میان آوریم.

 


6 -به حفظ آبروی دیگران كمك كنم ...


هـر كسی اشتباه می كـنـد...


  وقتی بــه دفعه قبلی كه اشتباهی خجالت آور مرتكب شدم فكر می کنم

یادم می آید  دوست داشتم كسی بیـایـد و اشـتـباه من را كـوچـك جلوه داده

و از جدیت آن بكاهد...


 پس همین كار را  در مورد دیگران انجام  خواهم داد ...


با تاکید بر اینکه هر شخص و در هر زمانی ممکن است دچار اشتباه و لغزش

شود ( نه با خندیدن به او ... )

 

ضربه ی دوستانه ای  به شانه هـای او  زده ، از پریشانی اش كاسته و بگویم ،

"این برای بهترین افراد این شـركـت هـم مـمـكـن است پیش بیاید."

 

با این كار به او و به دیگران اطمینان می دهم  كه دنیا به پایان نرسیده است.


 گاه  مـــناسب تر است، به جای جلب توجه بی مورد نسبت به اشتباهی

که اتفاق افتاده ، هیـچ چیزی نگویم و بقول معروف :

آن را زیر سبیلی رد کنم ...

 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

A A A