خوش آمدید *** Welcome *** اهلا و سهلاً *** bienvenue *** хушомадӣدر صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر

گفتم: چقدر احساس تنھایی می كنم


گفتی: فانی قریب


.:: من كه نزدیكم / بقره/ ١٨۶

 

گفتم: تو ھميشه نزدیكی؛

من دورم... كاش می شد بھت نزدیك شم


گفتی: و اذكر ربك فی نفسك تضرعا

و خيفة و دون الجھر من القول بالغدو

و الأصال


.:: ھر صبح و عصر، پروردگارت

رو پيش خودت، با خوف و تضرع،

و با صدای آھسته یاد كن / اعراف/ ٢٠۵

گفتم: این ھم توفيق می خواھد!

 

گفتی: ألا تحبون ان یغفرلله لكم

.:: دوست ندارید خدا ببخشدتون؟! / نور/ ٢٢

 

گفتم: معلومه كه دوست دارم منو ببخشی

 

گفتی: و استغفروا ربكم ثم توبوا اليه

.:: پس از خدا بخواید ببخشدتون و بعد توبه كنيد / ھود/ ٩٠

 

گفتم: با این ھمه گناه... آخه چيكار می تونم بكنم؟

 

گفتی: الم یعلموا ان لله ھو یقبل التوبة عن عباده

.:: مگه نمی دونيد خداست كه

توبه رو از بنده ھاش قبول می كنه؟! / توبه/ ١٠۴

 

گفتم: دیگه روی توبه ندارم

 

گفتی: لله العزیز العليم غافر الذنب و قابل التوب

.:: (ولی) خدا عزیزه و دانا،

او آمرزنده ی گناه ھست و پذیرنده ی توبه / غافر/٢_٣

 

گفتم: با این ھمه گناه، برای كدوم گناھم توبه كنم؟

 

گفتی: ان لله یغفر الذنوب جميعا

.:: خدا ھمه ی گناه ھا رو می بخشه / زمر/ ۵٣

 

گفتم: یعنی بازم بيام؟ بازم منو میبخشی؟

 

گفتی: و من یغفر الذنوب الا لله

.:: به جز خدا كيه كه گناھان رو ببخشه؟ / آل عمران/ ١٣۵

 

گفتم: نمی دونم چرا ھميشه در مقابل این كلامت كم ميارم!

آتيشم می زنه؛ ذوبم می كنه؛

عاشق می شم! ... توبه می كنم

 

گفتی: ان لله یحب التوابين و یحب المتطھرین

.:: خدا ھم توبه كننده ھا و

ھم اونایی كه پاك ھستند رو دوست داره / بقره/ ٢٢٢

 

ناخواسته گفتم: الھی و ربی من لی غيرك

 

گفتی: اليس لله بكاف عبده

.:: خدا برای بنده اش كافی نيست؟ / زمر/ ٣۶

 

گفتم: در برابر این ھمه مھربونيت چيكار می تونم بكنم؟

 

گفتی:

یا ایھا الذین آمنوا اذكروا لله ذكرا كثيرا

و سبحوه بكرة و اصيلا ھو الذی یصلی

عليكم و ملائكته ليخرجكم من الظلمت

الی النور و كان بالمؤمنين رحيما

.:: ای مؤمنين! خدا رو زیاد یاد كنيد و

صبح و شب تسبيحش كنيد. او كسی ھست كه

خودش و فرشته ھاش بر شما درود و

رحمت می فرستن تا شما رو از تاریكی ھا به سوی

.::  روشنایی بيرون بيارن . خدا نسبت به

مؤمنين مھربونه / احزاب/ ۴١- ۴٣

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

A A A