اگر مي خواهيد همه شرايط زندگيتان

درست شود از عشق ورزيدن به

خويشتن شروع کنيد ...

 

اگر تصميم گرفته ايد که خودتان را دوست

داشته باشيد، اما نمي دانيد که بايد از

کجا شروع کنيد، ما 17 شيوه

متفاوت که به شما کمک مي کند تا

بتوانيد بيش از پيش

خودتان را دوست داشته باشيد و

عزت نفس از دست رفته

خود را دو باره باز جوييد، معرفي مي کنيم.

 


* عاشق خودتان بشويد.

به چيزهايي که فکر کنيد که

از شما "شماي واقعي" مي سازد. درست مانند گلي که

براي رشد و پرورش نيازمند آب، خاک، و نور خورشيد است؛

شما بايد روح خود را تغذيه کنيد. خودتان را به خاطر استعدادها

و کارهايي که به درستي انجام مي دهيد تشويق کنيد، اشتباهات

و کاستي هاي خود را بپذيريد، و قبول کنيد که انسان جايز الخطاست.

اين بدان معنا نيست که نبايد از اشتباهات خود درس بگيريد، بلکه فقط

بايد برخورد خوبي در زمان بروز اشتباه با خودتان داشته باشيد.

به آينه نگاه کنيد و عاشق بازتابي شويد که در آن مشاهده مي نماييد.

"عاشق خود شدن شروع يک زندگي رمانتيک مادام العمر است."

 

 

 

اعتماد به نفس ، شخصیت ، انسان،پیروزی، موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،اعتماد به نفس ، شخصیت ، انسان،پیروزی، موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،

 

 

 

*انتقاد فردي را کنار بگذاريد.

آيا اغلب خودتان را به خاطر

کوچک ترين مسائل سرزنش مي کنيد و قادر نيستيد حتي از

بي ارزش ترين اشتباهات خود بگذريد؟

آيا صداي دورنيتان همواره به شما مي گويد

که آدم احمقي هستيد و هيچ کاري را نمي توانيد به خوبي انجام دهيد؟

اگر دائماً در حال سرزنش کردن خودتان هستيد، بايد جلوي اين

کار را بگيريد.

"عبارت 'من مي توانم' عملکرد شما را خيلي بيشتر از هوش

و استعداد ذاتي تقويت مي کند."

 


* مهربان و مثبت باشيد.

زمانيکه سعي مي کنيد با مهرباني

و ديد مثبتي به خود نگاه بيندازيد، عشق ذاتي شما نسبت به خودتان

رشد پيدا مي کند. هر روز از خودتان تشکر کنيد تا اين کار تبديل

به يک عادت شود. روبروي آينه بايستيد و با ديد مثبت به خود بنگريد،

با گذشت زمان به صورت طبيعي افکار نيرو بخشي در وجود شما

آشکار مي شوند که به شما قدرت مي بخشند.

 

 

اعتماد به نفس ، شخصیت ، انسان،پیروزی،  موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،

 

 

 

* براي زحماتي که مي کشيد ارزش قائل شويد.

تمام تلاش هاي شما لزوماً به برنده شدن ختم نمي شود،

قرار نيست در هر کاري که انجام مي ديد به موفقيت دست

پيدا کنيد. خيلي مواقع تلاشي که مي کنيد اهميت دارد.

متوجه باشيد که هر تلاشي که از دستتان بر مي آمده را

انجام داده ايد، حال حتي اگر ببازيد و يا به نتيجه دلخواه دست

پيدا نکنيد.

 


* نگراني را رها کنيد.

لازمه ي دوست داشتن فردي

اين است که نگراني ها را از وجود خود دور کنيد. زندگي با

نگراني و استرس وحشتناک مي شود. نگراني به هيچ وجه به

شما کمک نخواهد کرد و توانايي آن را ندارد که اتفاقات خوبي

را با خود براي شما به همراه داشته باشد. تنها واکنش هاي عاقلانه

هستند که شما را به اهدافتان نزديک مي سازند. به همين دليل به جاي

اينکه دائما وقت خود را با نگراني تلف کنيد به کاري فکر کنيد که با انجام

آن منبع ايجاد نگراني را از بين ببريد. اگر هم که شرايط خارج از حيطه

کنترل شما بود، از کائنات بخواهيد تا شما را به سوي اهداف شخصي تان

رهنمون سازند و ديگر همه چيز را به حال خود رها کنيد. اگر قرار

باشد اتفاقي بيفتد، مطمئن باشيد که خودش مي افتد.

"تنها يک راه به سوي خوشبختي وجود دارد و آن هم متوقف کردن

نگراني در مورد مسائلي است که در خارج از حيطه خواست و

اراده شخصي شما مي باشند."

 

 

اعتماد به نفس ، شخصیت ، انسان،پیروزی، موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،

 

 

 

* به خودتان ايمان داشته باشيد.

به توانايي هاي خود اعتماد داشته

باشيد. بدانيد که توانايي آن را داريد که بزرگترين تغييرات را در زندگي

خود ايجاد کنيد و اگر قلباً تصميم بگيريد که کاري را انجام دهيد

مي توانيد. شما همچنين مي توانيد با مجسم کردن ذهني روياها،

خودتان را به آنها نزديکتر سازيد.

" به خودتان اعتماد داشته باشيد، شما خيلي بيشتر از آنچه که

تصور ميکنيد مي دانيد"

 


* خودتان را ببخشيد.

اگر در گذشته دچار اشتباهاتي شده ايد که

احساس کم ارزشي در شما ايجاد مي کنند، بايد آنها را رها کرده و

خودتان را ببخشيد. همه ما دچار اشتباه مي شويم، بنابراين دليلي وجود

ندارد که خودتان را به خاطر آن اشتباهات سرکوب کنيد. اگر کوله باري

از شکست هاي عاطفي و مشکلاتي که در کودکي داشته ايد را به دوش

خود مي کشيد، همين حالا آنرا به زمين بيندازيد، خودتان را

ببخشيد چراکه تقصير شما نبوده.

"بخشيدن يعني آزاد کردن زنداني و اين زنداني کسي نيست

جز خود شما"

 

 

اعتماد به نفس ، شخصیت ، انسان،پیروزی، موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،

 

 

 

* با خودتان صادق باشيد.

دوست داشتن فردي به آن معناست

که با خود و احساسات دروني تان صادق باشيد. اگر خوشحال هستيد

شادي خود را بروز بدهيد. اگر هم ناراحت هستيد غم و اندوه خود

را پنهان نکنيد. زمانيکه در مورد احساسات خود صادق باشيد، ديگر

لازم نيست که به خودتان دروغ بگوييد و احساسات منفي

خود را دفن کنيد.

تازه اين کار به شما کمک مي کند که دامنه اصلي افکار خود را کشف

کرده و ببينيد که افکار منفي از کجا به سوي شما روانه مي شوند. افکار

منفي خود را تغيير داده و شفا و رشد شخصي را جايگزين آن نماييد .

 

 

* از نظر معنوي خودتان را رشد دهيد.

زمانيکه مدتي را صرف

مي کنيد تا از نظر معنوي خودتان را رشد و پرورش دهيد، دوست داشتن

فردي هم خودش به صورت اتوماتيک ايجاد مي شود. شما فرد آرام تر،

متصل تر، مهربانتر، دوست داشتني تر و دلسوز تري خواهيد شد.

شما ذهني را تقويت مي کنيد که هر روز زيبا تر از ديروز خواهد بود.

چگونه مي توانيد در طول اين فرايند خودتان را دوست نداشته باشيد؟

 

 

اعتماد به نفس ، شخصیت ، انسان،پیروزی، موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،

 

 

 

* تاييدهاي مثبت روزانه داشته باشيد.

هر روز روي اين مسئله

تاکيد داشته باشيد که توانايي افزايش عزت نفس خود را داريد و براي

تاکيد هر چه بيشتر بر روي اين مسئله کاري انجام دهيد. به خودتان

بگوييد: "من خودم را دوست دارم و خودم را همانگونه که هستم،

بدون هيچ گونه قيد و شرطي مي پذيرم" جمله هاي تاکيدي خود را

چند مرتبه در روز با صداي بلند بخوانيد.

 

 

* شکرگزار باشيد. به خاطر تمام چيزهاي که داريد قدردان باشيد

و به خاطر انسانيت خود سپاسگزار باشيد. به خاطر

استعدادها و توانايي هايي

که داريد، اينکه سالم، زنده، و قادر به ايجاد تغيير در روند زندگي خود

هستيد، قدردان باشيد.

 

 

اعتماد به نفس ، شخصیت ، انسان،پیروزی،  موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،

 

 

 

* آرزوهاي خود را پرورش دهيد.

چرا به خودتان و آرزوهايتان

بي توجهي مي کنيد؟ زمانيکه شما آرزوهاي خود را تقويت مي کنيد،

زندگي برايتان شيرين تر خواهد شد و راحت مي توانيد آن را به سمت

دلخواه هدايت کنيد. هر لحظه از زندگي لذت بخش است چراکه شما

طي آن خودتان را به صورت کامل ابراز مي کنيد.

بیست سال ديگر شما به خاطر کارهايي که مي توانستيد و انجام نداديد

خيلي پشيمان مي شود تا کارهايي که انجام داده ايد. بنابراين کمر به

کار ببنديد، اسکله امن را ترک کنيد و بادهاي تند را به سوي خود

جذب کنيد. رويا پردازي کنيد، جستجو کنيد، کشف کنيد.

 

 

اعتماد به نفس ،  شخصیت ، انسان،پیروزی، موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،

 

 

 

 

* اعتماد به نفس خود را افزايش دهيد.

آگاهانه به دنبال موقعيت هايي

باشيد که به واسطه آن اعتماد به نفس شما افزايش پيدا کند. به عنوان

مثال اگر در انجام کار خاصي تبحر داريد، وقت بيشتري روي انجام

آن صرف کنيد تا اعتماد به نفستان افزايش پيدا کند.

 


* استراحت کنيد.

براي اينکه بتوانيد نيروي تازه اي بيابيد، نياز

به زمان داريد. اگر دائما در حال کار کردن باشيد بدون اينکه به

سلامت خود توجه کنيد به آن معناست که خودتان را به اندازه کافي

دوست نداريد که از خود مراقبت کنيد. زمان خود را با سکوت، گوش دادن

به موزيک هاي آرام بخش و تصاوير زيبا و يا هر چيزي که روحتان

را تغذيه مي کند، پر کنيد.

 

 

اعتماد به نفس ،  شخصیت ، انسان،پیروزی، موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،

 

 

 

* خوش بگذرانيد. قدري هيجان به زندگي خود اضافه کنيد.

زندگي بايد لذت بخش باشد. زندگي و خودتان را بيش از اندازه

جدي نگيريد. اگر ديد خود را عوض کنيد، خود به خود آرام شده

و ديگر براي چيزهاي بي ارزش نگران نمي شويد.

 

 

* از بدن خود مراقبت کنيد.

بايد با استفاده از يک رژيم غذايي

مقوي و ورزش همواره سلامت فيزيکي خود را در حد

مطلوبي نگه داريد.

بدن شما معبد مقدسي است که بايد با احترام با آن

رفتار کنيد. پس دوستش بداريد و برايش ارزش قائل باشيد.

دوست نداشتن فردي يکي از اصلي ترين دلايل اختلال غذايي،

چاقي و خيلي بيماري هاي ديگر محسوب مي شود.

 

 

 
اعتماد به نفس ، شخصیت ، انسان،پیروزی، موفقیت،احساس،زیبایی،زیبا،انسانیت، هنر،

 

 

 

* ياد بگيريد که زيبايي ها را ببينيد.

زمانيکه ياد مي گيريد

تا زيبايي هر چيز را ببينيد مي توانيد زيبايي هاي دروني خودتان را

هم ببينيد. گل ها را ببوييد، زيبايي ها را احساس کنيد، قرمزي گل ها،

سبزي سبزه ها، زوزه باد، و غروب آسمان را حس کنيد.

 

 

 

سعی کنید
امانت دار خوبی باشید ،
برای مثال

بجای کپی برداری
و ارسال
این مطالب ،
صفحه ی اصلی را برای
دوستان عزیزتان
ارسال کنید !
رعایت حقوق دیگران
می تواند یکی از رموز اصلی
آرامش و موفقیت
شما باشد
 
****
 
یک هدیه برای شما !!!
جهت دانلود رایگان
آخرین ورژن نرم افزارهای مختلف برای کامپیوتر
خود میتوانید از سایت زیر استفاده کنید:
 
http://www.filehippo.com/
 
 
***
 
بازدید از سایت پربار و ارزشمند
زیر را به علاقمندان
ادبیات و شعر پارسی پیشنهاد میکنم :
 
آثار سخنسرایان پارسی‌گو
 
 
***

 

نظر شما چیست ؟

 

آن را با ما در میان بگذارید :

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید