خوش آمدید *** Welcome *** اهلا و سهلاً *** bienvenue *** хушомадӣدر صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر مجید ظهرابی با ایمیل : در تماس باشید ****آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند , آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند , آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند*.*.*.*.*.*در صورت نیاز ، میتوانید جهت رزرو وقت ملاقات حضوری با دکتر

غالباً در زندگي اتفاق هايي مي افتد كه واقعاً از اختيار ما خارج است...

فعاليت شركتي كه ما در آن كار مي كنيم محدودتر مي شود و ما را كنار مي گذارد، همسرمان

از ما جدا مي شود، يكي از اعضاي خانواده بيمار مي شود، يكي از نزديكانمان مي ميرد و

يا دولت جلو يكي از طرح هاي ما را مي گيرد و ...

 

 


در چنين شرايطي است كه حس مي كنيم كاري از دستمان ساخته نيست و نمي توانيم

بهبودي در وضع خود ايجاد كنيم.
وقتي راه تازه اي را امتحان مي كنيم تمام توانايي هاي خود را به كار مي گيريم و باز به هدف

خود نمي رسيم، غالباً از اين كه به كوشش تازه اي دست بزنيم مي ترسيم. چرا؟
علتش اين است كه از رنج گريزانيم! هيچ كس دلش نمي خواهد شكست بخورد. اغلب ما پس

از چندبار تلاش و تقلا نوميد مي شويم و دست از كوشش مي كشيم! و در اين وقت است كه شما

خود را درمانده مي پنداريد. اما در اشتباهيد. شما قادر به انجام كارهايي هستيد كه مي توانيد از

همين امروز شروع كنيد. توماس اديسون مي گفت: «من دلسرد نمي شوم زيرا هر اشتباهي كه

مي كنم مرا يك قدم به جلو مي راند.»


اغلب اوقات اشخاص به اين دليل مي گويند قادر به انجام كاري نيستند كه در گذشته كارهايي را انجام

داده و نتيجه نگرفته اند. اما به خاطر داشته باشيد كه گذشته شما با آينده تان فرق دارد. كاري كه

ديروز كرده ايد مهم نيست، بلكه كاري كه هم اكنون انجام مي دهيد، داراي اهميت است.

 


«جين وبستر» در كتاب «بابالنگ دراز» مي نويسد:


«بايد براي حال زندگي كرد ؛ نبايد به خاطر گذشته ها افسوس خورد و نبايد چشم به راه آينده ماند.

بلكه بايد از همين لحظاتي كه داريم حداكثر استفاده را ببريم. بيشتر مردم زندگي نمي كنند بلكه

فقط با سرعت مي دوند . آنها سعي مي كنند به هدفي دست يابند كه در افقي دور دست قرار

گرفته و در گرما گرم تلاش خود به حدي هيجان زده و خسته مي شوند كه تمام مناظر زيباي

محيط آرامي كه در آن عبور مي كنند از نظرشان دور مي ماند و بعد وقتي به خود مي آيند كه پير

و فرسوده شده اند و در آن زمان ديگر رسيدن يا نرسيدن براي آدم فرقي نمي كند.
براي اين منظور كافي است مطالعه اي بر روي زندگي افراد موفق كه در گوشه و كنار ما زندگي

مي كنند انجام دهيد.


بيشتر افراد موفق چندين و چندبار شكست خورده اند ولي با نيروي عظيمي به نام «پشتكار»

باز هم دست از تلاش برنداشته اند و موفق شده اند.


يك تصميم واقعي :
خيلي از مردم فكر مي كنند افراد ثروتمند و موفقي كه در زمينه اي صاحب شهرت شده اند از اول ثروتمند

بوده اند اما اين يك فكر منفي است. خيلي ها با وجود داشتن ثروت بي شمار، بدون فكر و عمل ، تمام

دارايي خود را از دست مي دهند. افراد موفق يك تصميم واقعي گرفته اند.
تصميم مي تواند زندگي همه را تغيير دهد. مي تواند رؤياهاي ما را به واقعيت تبديل كند. امور نامريي

را به امور مريي تبديل كند و اين كه مي تواند ما را به عنوان يك انسان به بيش از آن چيزي كه هستيم تبديل كند.
از تصميم گيري غلط نبايد بترسيم. هر كسي حتي بهترين افراد هم هميشه تصميم درست نگرفته اند.بلكه

گاهي آنها هم تصميم اشتباه گرفته اند. به علت اين كه موفقيت نتيجه قضاوت صحيح است و قضاوت

درست ناشي از تجربه است و تجربه غالبا چيزي به جز قضاوت غلط نيست.
متأسفانه عده اي وقتي دچار مشكل مي شوند دنيا در نظرشان به پايان مي رسد و مثلاً تصميم به خودكشي

مي گيرند . ولي هيچ شخص يا هيچ مشكلي ارزش آن را ندارد كه به خاطرش دست به خودكشي بزنيم. زندگي

هميشه ارزش زيستن دارد و هميشه چيزي هست كه مي توان به خاطرش سپاسگزار بود چون

مي دانيم خداوند بندگانش را دوست دارد. بنابراين چيزي به نام شكست وجود ندارد اگر دست به كاري

بزنيد كه ظاهراً هيچ نتيجه اي نگرفته ايد، دست كم نكته اي مي آموزيد كه در آينده به دردتان خواهد

خورد و آن وقت واقعاً موفق خواهيد شد.

 


پس همه چيز به خود ما بستگي دارد. ما يك زندگي ارزشمند و واقعي در اختيار داريم كه با هيچ چيز

ديگر قابل معاوضه نيست. به ما امتيازات و فرصت هايي اعطا شده است كه مسئوليم با توسعه وجود

خود بخشي از ديني را كه به گردن داريم ادا نماييم.


رازهاي شاد زيستن ...
گي ماتسون ، مشاور خانواده از رهنمودهاي زير را براي كسب رضايت از زندگي فردي

و اجتماعي ارائه مي دهد:
1) نعمت هايي را كه خداوند به شما عطا فرموده است ، بشماريد .
حق شناسي و قدرداني لازمه خوشبختي است . پس بهتر است كه هر روز براي كمترين

چيزي كه در اختيار داريد، سپاسگزار باشيد.
2) ازخود بپرسيد :" چه چيزي براي من بيشترين اهميت را دارد؟"
سعي كنيد كه به ارزش هاي خود توجه بيشتري داشته باشيد ، ( مثل جنبه اخلاقي كار خود).

به ارزش هايي بها بدهيد كه در زندگي به كار مي روند . توقعات و انتظارهاي غيرقابل كنترلي

را كه نمي توانيد بر آنها مسلط شده و آنها را عملي و قابل اجرا سازيد ، براي خود ايجاد نكنيد .


3) به واقعيت ها بينديشيد.
بررسي ها نشان داده است كه موش هاي آزمايشگاهي وقتي در مسيري ناشناخته ( پازل ) به دنبال

پنير مي روند، اگر فقط دوبار، با نبودن پنير، رو به روشوند از تكرار آزمايش خود داري مي كنند يا مسير

حركت خود را تغيير مي دهند، در حالي كه ما انسانها، بارها و بارها به ديوارهاي غير واقعي تكيه

مي كنيم و راه هاي تكراري را مي پيماييم حتي اگر " پنيري" وجود نداشته باشد!
براساس نظر متخصصان ، شادترين مردم ، كساني هستند كه اميدها و آرزوهايشان بر پايه

" واقعيت " استوارست .


( كساني كه اگر جاي خالي " پنير" را ببينند مسير خود را عوض مي كنند.) پس با خود رو راست

باشيد و سعي كنيد آنچه كه داريد و آنچه را كه دنبال مي كنيد ، واقعي باشد. درغير اين صورت

به سوي يأس و نااميدي سوق خواهيد يافت .

 


4) از مسيري كه آغاز كرده ايد و به پيش مي رويد ، لذت ببريد.
موفقيت خود را از طريق " شايدها" و " ممكن ها" ارزيابي نكنيد . بلكه درراه درست

قدم برداريد تا بتوانيد ميزان كسب موفقيت خود را بسنجيد.
5) يك فعاليت تازه را شروع كنيد .
در فعاليتي كه حتي ممكن است نتوانيد آن را به خوبي انجام دهيد، به طور منظم و

با برنامه ريزي شركت كنيد. دراين صورت آنچه به دست مي آوريد مهارت تازه ، اعتماد

به نفس بيشتر و سرگرمي است .
و آنچه از دست مي دهيد زماني است كه صرف شده است ( لطفاً به شماره 9 توجه كنيد)
6) از وسواس بيش ازحد دوري كنيد .
آيا تا به حال با فرد وسواسي اي رو به رو شده ايد كه خوشحال و راضي باشد؟ احتمالاً خير، زيرا

درزير ماسك وسواس، ترس پنهان شده است . ترس از اشتباه كردن و پاسخگويي به عواقب ناشي از آن.
متخصصان معتقدند كه وسواس يكي از بزرگ ترين موانع تحقق آرزوهاست .
7) مثبت فكر كنيد .
مثبت فكر كردن، كليدي است كه مي تواند جهاني از تغييرات را شكل بدهد. نگوييد :

" سعي خودم را مي كنم ." بگوييد: " من انجام خواهم داد."
8) با آنچه كه در اختيار داريد كار كنيد.
حتي زماني كه اوضاع ، اميدوار كننده نيست ، بهتر است فهرستي از آنچه كه در اختيار داريد تهيه كنيد.

مانند يك شغل ، يك دوست خوب ومهارت هاي اجتماعي و آنها را براي پيشرفت خود به كار ببريد .


9) توجه خود را به موضوعات بي ارزش معطوف نكنيد.
اگرخود را به دست رسانه ها و آگهي ها بسپاريد ، طبق آنچه كه " داريد" ارزشيابي مي شويد ، نه آنچه

كه " هستيد" . اين ملاك ارزشيابي ، رفته رفته جوانترها را نيز متأثر مي سازد . درحالي كه ارزش

انسان از محيط خارج به او اضافه نمي شود، بلكه ارزش فردي انسان را ، توانايي پذيرفتن مسئوليت

گزينش ها، مقابله ي انديشمندانه با مشكلات ، شناختن اهداف و برنامه ريزي براي رسيدن به آنها

و پذيرفتن مسئوليت انديشه ها و احساسات مشخص مي سازد . هنديها معتقدند كه هر گزينش

و انتخاب تازه اي كه مي كنيد همانند دانه ي گياهي است كه مي كاريد ، گزينش شما رشد مي كند

و به بار مي نشيند. اگر احساس " كم ارزشي " ، مي كنيد ، بهتراست به جاي اين كه وسوسه شويد

به خريد برويد و به آنچه كه " داريد " بيفزاييد ، پياده روي كنيد ، يا با يك دوست خوب به گفت و گو بنشينيد .

 


10) با توكل به آفريننده جهان ، آرامش پيدا كنيد .
همواره به ياد داشته باشيد كه :" ياد خدا آرامش بخش دلهاست ".

 

 

http://www.tebyan.net

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

A A A